Umelecka tvorba

Práce Erica Sévigny vznikají na základě potřeby probudit nebo oživit u diváků jejich smysly. Po svých uměleckých začátcích s kresbou dává Eric přednost obrazovému a surealistckému umění kdy je k tématu přistupovano s dokonalostí a smyslem pro detail , což je náročnější na čas a vyžaduje určitý odstup jak dilo postupně přichází k životu. V souladu se svými zkušenostmi v oboru ilustrací a vývoje licencovaných produktů je působivost a jasnost sdělení jeho heslem.  

Jeho práce se odlišují svou převahou primárních barev. Používání těchto sytých a pulsujících barev, což byla pro Erica jasna volba dodává jeho pracem zářivý efekt a je jenom vyústěním jeho zkušeností s dětskými knihami. Jak se neustále snaží využít kontrastu a hru se světlem k dosažení působivého efektu, černá i bílá hrají v Ericově světě stejně důležité role. Duchem cestovatel našel umělec zálibu v pryskyřici, která mu umožňuje pracovat s vlastní inspirací, ať už ho cesta inspirace zavede kamkoliv. Stejně tak má rád velké formáty, které mají být jakousi odou na umění a doufá, že jednou budou velké formáty dominovat.

Pokud jde o umělcovu inspiraci a ovlivnění, pak ve světě komiksů a kreslených románů jsou to např. "Thorgal" od Rosinskiho a také od Loisel, Bilal a McFarlane, dále pak práce například Tima Saleho, Simona Bisleyho, Franka Millera, Franka Choa a Franka Frazetty (velikán Fantasy Art), což Erica nasměrovalo k ženskosti, mýtice a smyslnosti. Jazykem malíře, je umělec, díky kouzlu a přitažlivosti obsažených ve svých dílech, nejvíce přitahován a ovlivněn Vettrianem a Toulouse-Lautrecem. Dále pak umělce ovlivňují jeho časté návštěvy Prahy kde měl možnost se blíže seznámit s prací umělců jako Jan Saudek, který je mimo jiné známý i pro své postoje k tabu, nebo Alfons Mucha z jehož děl elegance a jemnost přímo vyzařuje. 

Eric maluje ze srdce, z duše s úžasným zanícením. To se jasně odráží v jeho tématech, která unikátním způsobem jaksi zpětně naslouchají barevnému, až jednotvarnému světu kreslených románů a komiksů. Vykresluje silné emoce spojené s vášní a láskou, jindy ženskost, která evokuje smyslnost, erotiku, extravaganci až troufalost, a někdy vás zase jeho díla vrhnou zpět do dětství se svými superhrdiny, totemová zvířata a se vším co k dětství patří.

Konec konců, vše je to o duši, která je otevřena světu, ve kterém se jeho úmění neustále vyvíjí a učí se nové techniky. Jeho sebevědomí vychází z rytmu jeho tvorby, každého dalšího díla a další etapy v dlouhém procesu učení se nového. Zvídavost a touha posouvat své úmění ještě více do hloubky jsou v srdci jeho projektů. v budoucnu má Eric v plánu zvládnout jiné techniky a média díky novým tématům, aby tak dokázal, víc než kdy predtím, vyjádřit co v něm rezonuje. Ericovo dosavadní dílo je tak jen preambule dlouhé kariéry talentovaného umělce.